(1)
Zega, F. A. The Dead Sea Scrolls Dan Sumbangsihnya Terhadap Kanon Perjanian Lama. JUTEOLOG 2021, 1, 140-155.