Zega, Fati Aro. 2021. “The Dead Sea Scrolls Dan Sumbangsihnya Terhadap Kanon Perjanian Lama”. Jurnal Teologi (JUTEOLOG) 1 (2):140-55. https://doi.org/10.52489/juteolog.v2i1.16.